Sveučilište u Zadru

Jedan od sponzora našeg projekta „Ritam kulturizma“ je i Sveučilište u Zadru, koje nas u realizaciji prati od početka .

Sveučilište u Zadru je prvo sveučilište osnovano 1396. godine na hrvatskome tlu. Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. godine, a danas se smatra kao najveće potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj s 25 sveučilišnih odjela.

Želimo se zahvaliti što podržavaju naš projekt iz godine u godinu te se nadamo da će se uspješna suradnja nastaviti!

Više informacija o Sveučilištu možete pronaći na sljedećoj web adresi:

http://www.unizd.hr/