PROGRAM “RITMA KUTLURIZMA 2017”

plakat_GLAVNI_(80kom)_FINAL-1

 

Više informacija o samom projektu možete pronaći na sljedećim web adresama:

Ritam kulturizma – Facebook stranica

Ritam kulturizma – Youtube kanal

Ritam kulturizma – Instagram profil

Ritam kulturizma – web stranica

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti – Facebook stranica Odjela

Odjel za turizam i komunikacijske znanosti – web stranica Odjela