Prijavite svoj rad i osvojite novčanu nagradu!

Geslo Ritma kulturizma ove godine glasi “Doživi kulturnu baštinu“, a u edukativnom dijelu programa svoj rad i iskustva vezana uz kulturnu baštinu imat će priliku predstaviti i studenti Sveučilišta u Zadru.

Ovim putem pozivamo sve studente Sveučilišta u Zadru da prijave svoje seminarske, završne i diplomske radove koji s različitih aspekata obrađuju kulturnu baštinu te time sudjeluju u natječaju studentskih radova. Najboljih pet radova bit će odabrano za izlaganje u edukativnom dijelu programa Ritma kulturizma, a najbolji od njih osvojit će novčanu nagradu u vrijednosti od 500,00 kuna.

Prijava na natječaj traje do 13. travnja, a pojedinosti o prijavi nalaze se u pozivu.