TIM “SPONZORI”

Ove je godine naš projekt prepun veoma zanimljivih inovacija iz raznih sektora. No, bilo bi to nemoguće realizirati bez naših dragih sponzora koje neprestano kontaktira naš tim “Sponzori“: Luka Giljan, Maja Krajačić, Josipa Šarić, Loris Bakarić, Danira Batinić, Antonia Žižić i Antonija Bačko.
Ova složna skupina i dalje aktivno traga za sponzorima u namjeri da ovaj Ritam kulturizma bude najbolji do sada!