Fotografije, fotografije…

Snimke sa otvorenja projekta, kao i sa svih ostalih događanja pogledajte na sljedećoj stranici:

https://www.instagram.com/ritam_kulturizma/