Zahvaljujemo SPORT EVENT-u na podršci!

Posebno se želimo zahvaliti SPORT EVENT-u na njihovoj podršci za košarkaško događanje u Jazinama, ali i za podršku cjelokupnom “Ritmu kulturizma”! Hvala!

Više informacija o našoj košarkaškoj utakmici pogledajte ovdje:

KOŠARKA U JAZINAMA